א. אדריכלים – אדריכלות ובינוי ערים

האתר של א. אדריכלים מציע, בנוסף לשפע דוגמאות של
פרויקטים פרטיים וציבוריים שבנה המשרד לאורך השנים
גם מאמרים מפורטים החיוניים למי שעומד לבנות את ביתו