דרך צילום – בית ספר לצילום

דרך צילום בית ספר לצילום המציע קורס צילום,
קורס יסודות הצילום וקורסים נוספים.