תל"ם – תוכניות לימוד מועשרות

מרכז למידה לתלמידי כיתות ג' עד ו'. תיגבור בכל המקצועות לשיפור הישגים:
שיעורי העשרה בחשבון, הכנה למבחנים, עזרה בשיעורי בית ופיתוח חשיבה.