Open Tzimmer – אינדקס צימרים לציבור הדתי

ריכוז של צימרים בציון הפרטים החשובים לאנשים דתיים.
בעלי צימרים? ניתן לפרסם בחינם צימרים ודירות לתקופות קצרות.

עורך fastAD אומר:
"מאורגן יפה ונוח להתמצאות, שווה הצצה גם למי שאינו דתי"