לי קל – ארגון אירועים

אירועים וחתונות למעלה מעשרים שנה,
שירות מהיר ויעיל לארגון אירועים.