ג'י.בי.או  – שירותים פיננסיים בינלאומיים

הקמת חברות בחו"ל, פתיחת חשבונות בנק בחו"ל,
יעוץ עסקי בחו"ל, בנקאות פרטית בחו"ל,שירותים מישפטיים ועוד.